Friday, June 12, 2009

กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 4

กล้วยไม้บนลานหิน (Lithophytic orchids)กล้วยไม้ที่อาศัยตามก้อนหินที่มีซากอินทรีย์วัตถุทับถมอยู่  เป็นกล้วยไม้ที่มีการปรับตัวให้อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างขาดแคลนทั้งธาตุอาหารและน้ำ โดยจะมีใบและระบบรากที่แข็งแรง
ช่วยในการดูดซับความชื้นไว้ได้นาน

•  Oeceoclades calcarata  เป็นกล้วยไม้ที่กระจายพันธุ์ในมาดากัสการ์ (Madagascar)


• Eulophia petersii  กระจายพันธุ์ในแถบอาฟริกาและอาระเบีย


• Oeceoclades peyrotii กระจายพันธุ์อยู่แถบมาดากัสการ์• Oeceoclades roseovariegata     กระจายพันธุ์ในมาดากัสการ์ (Madagascar)


อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 1


อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 2


อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 3

No comments:

Post a Comment