Friday, June 12, 2009

กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 3

กล้วยไม้ที่มีใบคล้ายใบสนเอื้องใบสน (Dendrochilum tenellum Ames) เป็นพืชเฉพาะถิ่นของฟิลิปปินส์ ลักษณะใบเรียวยาวเหมือนใบสน เติบโตเป็นกอเหมือนหญ้า ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กสีขาว เอื้องใบสนกอขนาดใหญ่สามารถออกดอกได้ครั้งละเป็นพันดอกเลยทีเดียว ทำให้ดูสวยงามอลังการมาก


บัวสันโดษมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ว่านแผ่นดินเย็น" (Nervilia aragoana Gaud.) เป็นกล้วยไม้ดินที่มีใบเกือบกลมคล้ายใบบัวมีจีบ มีหัวกลมๆอยู่ใต้ดิน พักตัวในหน้าเเล้ง และจะเจริญเติบโตในหน้าฝน โดยสร้างใบขึ้นมาหนึ่งใบ จึงเป็นที่มาของชื่อบัวสันโดษนั่นเอง ลักษณะของใบเป็นลักษณะจำเพาะของกล้วยไม้สกุลนี้   ในเมืองไทยมีประมาณ 9 ชนิด ออกดอกตอนทิ้งใบ เห็นเป็นช่อดอกโผล่ขึ้นมาพ้นผิวดิน เมื่อหมดดอกและฝัก จึงจะสร้างใบขึ้นมาใหม่ เพื่อสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไปเก็บไว้ในหัวใต้ดิน เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับการสร้างดอกและผล  พบกระจายพันธุ์แถบจีน ลาว เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลลปปินส์ อินโดนีเซีย นิวกินี ออสเตรเลีย และไทย (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก และภาคใต้)

บัวสันโดษเป็นกล้วยไม้ที่ทนอยู่ได้ในป่าที่มีไฟไหม้บ่อย เพราะหัวใต้ดินของมันอยู่ค่อนข้างลึกในดิน  คนโบราณใช้หัวของบัวสันโดษเป็นสมุนไพร มีฤทธิ์แก้ขัดยอกปวดเมื่อย และสามารถนำมาฝนใช้ทาแผลสด แก้ฝีและแผลอักเสบได้ดีอีกด้วย
กล้วยไม้แปลกคล้ายหญ้า (Grass-liked Orchid)

กล้วยหญ้านา (Dendrobium villosulum Lindl.) กระจายพันธุ์แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มองเผินๆถ้าไม่รู้จักคงนึกว่าหญ้าหรือวัชพืชเป็นแน่


กล้วยไม้คล้ายต้นกุหลาบหิน (Trichotosia sp.)กล้วยไม้สกุลนี้เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตแบบแตกกอ ลำต้นสั้นหรือยาว มักมีหลายข้อ ใบมีเกือบตลอดลำต้น มีขนปกคลุมโดยตลอด หรือมีขนเฉพาะที่กาบใบหรือช่อดอก ช่อดอกเกิดด้านข้างของลำต้น ช่อดอกสั้นและมีดอกน้อย หรือช่อดอกยาว ห้อยลง มีดอกจำนวนมาก ใบประดับเว้า มีขนมาก ติดตั้งฉากกับแกนช่อดอก ดอกบานมักไม่แผ่กว้าง มีขนที่ด้านนอกของกลีบเลี้ยง กลีบปากมีแฉกข้างเตี้ย ๆ หรือแฉกข้างหายไป กลางกลีบปากมีหรือไม่มีสัน อาจมีปุ่มเล็ก ๆ (papillose) ตามผิว
อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 1อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 2

No comments:

Post a Comment