Wednesday, June 10, 2009

กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 2

กล้วยไม้ที่ดอกคล้ายมีหนาม

เป็นกล้วยไม้สกุลหวายที่มีชื่อเรียกว่า "หวายดอกหนาม" ( Dendobrium macrophyllum A. Rich. )ดอกของมันมีขนที่มองผิวเผินคล้ายกับหนาม กลีบดอกหยักเป็นคลื่น มีลายจุดสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ  นอกจากนี้ยังเป็นหวายที่มีใบขนาดใหญ่ กระจายพันธุ์แถบอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวกีนีกล้วยไม้เขาแพะ

เขาแพะ Cleisostoma areitinum (Rchb.f.) Garay มีใบกลมโค้งงอคล้ายกับเขาของแพะ กระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และไทย(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีดอกขนาดเล็กน่ารักกล้วยไม้เสือเหลือง (ช้างรอบคอ)Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kze. เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ดอกสวยงาม ออกดอกเล็กน่ารักเป็นกระจุก   มีระยะออกดอกยาวมาก ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ถึง พฤศจิกายน  กระจายพันธุ์บริเวณสิกขิม ภูฐาน อินเดีย พม่า ลาว เวียดนาม และไทย(ทั่วทุกภาค)


กล้วยไม้อัญมณี (Jewel Orchids)

•  ว่านน้ำทอง  Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich.ถือว่าเป็นกล้วยไม้ดินที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่ง ใบมีสีสันสวยงามคล้ายอัญมณี มีสีเขียวเข้มและมีลายเส้นสีแดงดำ เมื่อถูกแสงสะท้อนจะมีแสงวับวาม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ   กระจายพันธุ์แถบพม่า จีน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้) อาศัยเฉพาะในป่าดงดิบที่สมบูรณ์เท่านั้น มักพบตามริมลำธาร ตามโขดหินที่มีเศษซากพืชถับถมเป็นจำนวนมาก ออกดอกปลายฤดูหนาว

ว่านน้ำทองอยู่ในสกุลที่มีลักษณะพิเศษคือเป็น Monotypic genus หมายความว่าในสกุลนี้มีสมาชิกในสกุลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนักในพืชวงศ์กล้วยไม้  นอกจากนี้ยังเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาบำรุงระบบเลือดลม อาการทางระบบหายใจเช่นหืด ไอ โรคปอด ระบบทางเดินอาหารเช่นแก้ท้องอืดเฟ้อ โรคริดสีดวงทวาร โรคกระเพาะอาหาร ระบบประสาทเช่นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท ปวดข้อกระดูก คนชนบทนิยมรับประทานมาก เพราะสามารถรักษาอากาศดังกล่าวได้และยังเชื่อว่าสามารถใช้คุ้มกันภัยอันตรายได้ด้วย  ว่านยานกเว้ (Habenaria carnea N.E. Brown)
หรือที่รู้จักกันในนาม "ลิ้นมังกรใบจุด"  ใบมีลายจุดสีขาวบนพื้นสีชมพูน้ำตาลสวยงามคล้ายอัญมณี มีหัวอยู่ใต้ดิน พักตัวในฤดูแล้ง และเจริญเติบโตออกดอกในฤดูฝน ออกดอกราวเดอนสิงหาคม-กันยายน  กระจายพันธุ์ แถบมาเลเซียและตามพื้นดินหรือซอกหินในป่าชื้นทางภาคใต้ของไทย

หมายเหตุจากภาพ : ดอกของกล้วยไม้ว่านยานกเว้มีสีชมพูอ่อนทั้งดอก แต่ในภาพถ่ายตอนดอกเริ่มโรยแล้วค่ะเลยเห็นเป็นสีออกน้ำตาล

อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 3
อ่านต่อ >> กล้วยไม้แปลก ตอนที่ 1

No comments:

Post a Comment