Friday, August 21, 2009

รองเท้านารี - งานแสดงกล้วยไม้สยามพารากอน 2009

ไม่แน่ใจว่าเป็นรองเท้านารีเหลืองปราจีนเผือกหรือเปล่า


No comments:

Post a Comment