Tuesday, May 26, 2009

สกุลแวนด้า (Vanda) ตอนที่ 3

การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าการปลูกมักนำไปปลูก ในกระถางแขวน ตอนแรก อาจใช้ออสมันดาเป็นเครื่องปลูกหรือ ใช้ถ่านรองกระถาง แต่ไม่ต้องใช้เครื่องปลูกเมื่อรากแข็งแรง ถ้าปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กล้วยไม้สกุลแวนด้าจะมีก้านช่อแข็ง สีสดใสและให้ดอกดก

• แสงแดด
กล้วยไม้สกุลแวนด้า เป็นกล้วยไม้ที่ชอบแสงแดด ต้องให้โดนแดดบ้าง จึงจะแข็งแรงสวยงาม ในโรงเรือนให้มีแสง ประมาณ 50 % ของพื้นที่โรงเรือน ข้อสังเกตคือถ้าใบแวนด้าเขียวเข้มเกินไป แสดงถึงแสงแดดไม่เพียงพอ• น้ำ
ควรรดน้ำจนชุ่ม โดยสังเกตจากราก ถ้าให้น้ำพอเหมาะรากจะนิ่มไม่แตกหักง่าย พื้นโรงเรือนควรใช้ขี้เถ้าแกลบอัดเพื่อรักษาความชื้นให้กับกล้วยไม้ได้


• ปุ๋ย
วิธีการให้ปุ๋ยกล้วยไม้สกุลแวนด้าควรสังเกตสภาพอากาศและระยะการเจริญเติบโตถ้ามีแสงแดด และลมพัดดีก็ให้ปุ๋ยได้มาก  ฤดูฝนงดให้ปุ๋ยยูเรีย โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมเท่ากัน


เมื่อกล้วยไม้ใกล้ให้ดอกจึงให้สูตรปุ๋ยเป็น 13–27–27 ซึ่งมีไนโตรเจนน้อยกว่าฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เวลาให้ปุ๋ยประมาณ 5–7 วัน

เมื่อกล้วยไม้ออกดอกแล้วให้ปุ๋ยสูตร 1–1–1 สามครั้ง สลับกับปุ๋ยสูตร 1–2–2 หนึ่งครั้งทุก 5 วัน

เมื่อกล้วยไม้มีฝักให้ปุ๋ยสูตร 1–2–2 หรือ 13–27–27


อ่านต่อ >> สกุลแวนด้า (Vanda) ตอนที่ 1


อ่านต่อ >> สกุลแวนด้า (Vanda) ตอนที่ 2

No comments:

Post a Comment