Wednesday, May 20, 2009

สกุลช้าง (Rhynchostylis) ตอนที่ 2

การปลูกกล้วยไม้สกุลช้าง
กล้วยไม้สกุลช้างแข็งแรง เพาะเลี้ยงง่าย ทนแล้งได้ดี ชอบอากาศถ่ายเทและแสงแดด รากมีขนาดใหญ่ ภาชนะจึงควรโปร่งรองรับรากได้ดี เครื่องปลูกอาจใช้กาบมะพร้าวหรือถ่าน ถ้าสภาพแวดล้อมที่ปลูกมีความชื้นสูงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปลูก
โดยทั่วไปมักปลูก 2 วิธี ได้แก่

1. การปลูกในภาชนะ เช่น กระเช้าไม้สัก ท่อนไม้มีเปลือก กระถางก้นเตี้ยแบบแขวน

2. ผูกติดไว้กับต้นไม้ วิธีการปลูกจะทำตามชนิดของกล้วยไม้ เช่น

ช้าง ออกดอกฤดูหนาว ปลูกโดยหันไปทางทิศใต้ เพื่อรับแสงอาทิตย์ที่ส่องทางทิศใต้

ไอยเรศและเขาแกะ ออกดอกฤดูร้อน ปลูกโดยหันทางทิศใดทิศหนึ่งเพื่อรับแสงแดดจากด้านบน ในการย้ายกระถางควรระวังความเสียหายของราก ถ้ารากติดกระถางให้แช่ในน้ำประมาณ 10 นาทีแล้วแกะรากออก

 แสงแดด

กล้วยไม้สกุลช้างชอบแสงแดด อากาศถ่ายเทสะดวก การปลูกจึงควรหันไปทางทิศที่รับแสงแดดได้ดี กล้วยไม้ขนาดเล็กควรได้รับแสงไม่เกิน 40 % ความชื้นค่อนข้างสูงน้ำ

ใช้หัวฉีดแบบฝอยละเอียดพ่นละอองทุกเช้าให้ชุ่มปุ๋ย

ต้นไม้ขนาดเล็กให้ปุ๋ยสูตร 30 20 10 ทุก 7 วัน

ในช่วงฤดูออกดอกให้สูตร 10 52 10 ประมาณ 2 ครั้งแล้วให้ปุ๋ยอื่น ๆ ตามปกติ เช่น ปุ๋ยสูตร 21 21 - 21

No comments:

Post a Comment