Monday, May 25, 2009

สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) ตอนที่ 2

กล้วยไม้รองเท้านารี


วงศ์ย่อย กล้วยไม้รองเท้านารีมี 4 สกุล คือ Cypripedium , Paphiopedilum , Phragmipedium  และ Selennipedium สำหรับในประเทศไทยพบเพียงสกุลเดียว คือเพฟิโอเพดิลัม (Paphiopedilum)

รองเท้านารีบางชนิดที่พบในประเทศไทย
รองเท้านารีภาคเหนือ
รองเท้านารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum)  แหล่งที่พบ ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2431 พบขึ้นตามผาหินปูนทางภาคเหนือของไทย ตามซอกหินหรือโคนต้นไม้ ตามหุบเขาในเขตพม่าต่อชายแดนไทย จีน ลาว ตอนเหนือแถบจังหวัดลำพูน และเขตอำเภอเชียงดาว ภาคใต้ เช่น หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะช้างในจังหวัดพังงา
รองเท้านารีลูกผสม สีสันสวยงาม
ลักษณะ ออกดอกเดี่ยว 1 3 ดอกต่อต้น ก้านดอกสั้นสีม่วงแดง กลีบและกระเป๋าสีขาว มีจุดและแต้มสีม่วงแดง ดอกขนาด 5.5 7 เซนติเมตร ใบใหญ่ปลายมน ใบลายสีเขียวแก่และเขียวอ่อนใต้ท้องใบสีม่วงแดง ก้านดอกสั้นมีขน กระเปาะมนกลม ควรปลูกในที่แห้งและเย็น


ออกดอกในเดือนเมษายน - สิงหาคม
รองเท้านารีดอยตุง (Paphiopedilum charlesworthii)แหล่งที่พบ ค้นพบโดยมิสเตอร์ อาร์ มูร์ ( Mr.R.Moore) ในปี 1893 ในประเทศพม่า พบอยู่ตามภูเขาหินปูน โดยขึ้นอยู่สูง 1200 –1600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามรอยแยกของหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งเล็ก ๆ พบที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ป่าดิบเขาดอยตุง จังหวัดเชียงราย รัฐฉานในพม่า และทางตะวันออกของรัฐอัสสัมในอินเดีย

ลักษณะ ดอกสีน้ำตาลอมม่วงกลีบเลี้ยงอันบนขนาดใหญ่สีม่วง ดอกเป็นดอกเดี่ยว ขนาดดอกกว้างประมาณ 7-9 เซนติเมตร ช่อตั้งตรงยาว 10-12 เซนติเมตร กลีบบนพื้นสีขาว มีเส้นลายสีชมพูเข้มหนาแน่น ไล่จากโคนกลีบขึ้นไปด้านบน พุ่มต้นกว้างประมาณ 20-25 เซนติเมตร ใบกว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 20-25 เซนติเมตร ใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ใต้ใบบริเวณโคนกาบใบมีจุดประสีม่วง แตกหน่อง่าย มักเจริญเติบโตเป็นกอ

ออกดอกสิงหาคม ตุลาคมรองเท้านารีอินทนนท์ (Paphiopedilum villosum)แหล่งที่พบ ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2396 มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณแถบที่มีอากาศชื้นและอุณหภูมิต่ำ เช่น ดอยอินทนนท์ และภูเขาสูง

ลักษณะ ดอกสีเหลืองถึงส้ม กลีบเลี้ยงอันบนมีขอบสีขาว มี ใบสีเขียวสม่ำเสมอทั้งใบ ไม่มีลาย โคนใบส่วนใกล้กับเหง้ามีจุดสีม่วงประปราย และค่อยๆ จางหายตรงส่วนปลายใบ ใบยาวบางและอ่อน เป็นรองเท้านารีที่มีเกสรตัวผู้ต่างจากชนิดอื่นคือ เกสรตัวผู้จับตัวรวมเป็นก้อนแข็งค่อนข้างใส มีสีเหลืองไม่เป็นยางเหนียว

ดอกออกฤดูหนาว

รองเท้านารีอินซิกเน่ (
Paphiopedilum insigne)แหล่งที่พบ          ภาคเหนือของไทย ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และทางตะวันออกของเนปาล
ลักษณะ               กลีบบนสีเหลืองอ่อน มีริ้วสีเขียวเรื่อ ขอบกลีบสีขาว บิดเป็นคลื่นเล็กน้อย กระเป๋าสีเหลืองเป็นมัน
ออกดอก              พฤศจิกายน-มกราคม


รองเท้านารีคางกบ (
Paphiopedilum callosum)


ชื่ออื่น ๆ             รองเท้านารีแมลงภู่ เอื้องคางกบ เอื้องคางคก รองเท้านาง


แหล่งที่พบ         ตามป่าดิบชื้น ระดับความสูง 500 1300 เมตร  ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของไทย
ลักษณะ               ดอกออกเดี่ยวที่ปลายยอด ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงเข้ม ยาว 25 30 เซนติเมตร มีขน กลีบเลี้ยงแผ่กว้างสีขาว และมีขีดสีเขียวแกมม่วงแดงตามยาว กลีบดอกรูปขอบขนานโค้ง ขอบกลีบมีตุ่มสีน้ำตาลเข้มเป็นมันและมีขน กลีบกระเป๋าสีม่วงแดงแกมน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 6- 8 เซนติเมตร ลำต้นสั้นแตกกอในรูปขอบขนานกว้าง 3 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 18 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนลาย หลังใบสีเขียวอ่อน


ออกดอก             เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

...

No comments:

Post a Comment