Sunday, May 24, 2009

สกุลออนซิเดียม (Oncidium) ตอนที่ 2

กล้วยไม้สกุลออนซิเดียม

ออนซิเดียมมีหลายร้อยชนิด และมีลูกผสมกว่าพันชนิดเกิดขึ้นในโลก ส่วนใหญ่มีดอกสีเหลืองลายจุดสีน้ำตาล เช่น


ออนซิเดียม สเพลนดิดัม (Oncidium splendidum)
แหล่งที่พบ บราซิล
ลักษณะ ลำลูกกล้วยเป็นกลีบสีเขียว ใบยาวแหลม ก้านช่อดอกยาวประมาณ 50 cm.
มีหลายแขนง ดอกมีปากแบนใหญ่สีเหลืองสด กลีบดอกมีจุดสีน้ำตาล
ออกดอกเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
ออนซิเดียม แอมพลิเลียตัม (Oncidium ampliatum)
แหล่งที่พบ            กัวเตมาลา  เปรู
ลักษณะ                 กลีบดอกสีเหลืองมีจุดสีแดงบริเวณโคนกลีบ ก้านยาวประมาณ 90 เซนติเมตร
ออกดอกเดือนมีนาคม - มิถุนายน
ออนซิเดียม  บิโฟเลียม (Oncidium bifolium)

แหล่งที่พบ            โบลิเวีย  บราซิล ปารากวัย

ลักษณะ                 กลีบดอกสีเหลืองมีลายสีน้ำตาลแดง  ดอกขนาด 3 เซนติเมตร  ช่อดอกยาวประมาณ 40 เซนติเมตรการปลูกกล้วยไม้สกุลออนซิเดียม


นิยมใช้กระถางดินเผา  เครื่องปลูกใช้ถ่านกับเศษกระถาง  ต้องการแสงแดดปานกลาง ชอบแดดช่วงเช้า  ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอประมาณสัปดาห์ละครั้ง ในการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่


1.  กลุ่มแห้งแล้งตลอดปี (DRY ALL YEAR)

เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็กที่มีดอกใหญ่สีสด เช่น ยูโรไฟลัม (urophyllum)  พูลเชลลัม (pulchellum) ไตรไควตรัม (triquetrum) ฮีนีเคนนี (henekenii)  พวกนี้ไม่ต้องการน้ำมากนัก  ส่วนใหญ่ตามธรรมชาติจะพบในที่แห้งแล้งและกึ่งทะเลทราย  เมื่อให้น้ำแล้วก็ต้องปล่อยให้แห้งบ้าง  กล้วยไม้ในกลุ่มนี้มีประมาณ 15 % จากบรรดากล้วยไม้ในกลุ่มออนซิเดียมทั้งหมด


2.  กลุ่มชื้นตลอดปี  (MOIST ALL YEAR)

กล้วยไม้สกุลออนซิเดียมประมาณครึ่งหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มนี้  เป็นกล้วยไม้ที่เติบโตได้ตลอดทั้งปีและต้องให้น้ำตลอดปี  แม้ว่าจะลดการเจริญเติบโตในช่วงฤดูหนาว  การให้น้ำจึงต้องเพิ่มตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วย  กล้วยไม้สกุลออนซิเดียมที่อยู่ในกลุ่มนี้  เช่น แมคแรนธัม (macranthum) เฟลซิพีเทลัม (falcipetalum)  เลเมลลิกเจอรัม(lamelligerum)  เซอเรตัม (serratum)  แอนนูแลร์ (annulare) เป็นต้น


3.  กลุ่มที่มีสภาพแวดล้อมตามฤดูกาลทั้งแห้งแล้งและชุ่มชื้น (SEASONAL DRY/MOIST ENVIRONMEN)

กล้วยไม้ชนิดนี้มาจากเทือกเขาออร์แกน (Organ Mountains) บริเวณชายฝั่งของบราซิล  และมีมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  ในฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นและมีแสงสว่าง  กล้วยไม้พวกนี้จะหยุดการเติบโตชั่วคราว  จนเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีฝนตกและอุณหภูมิร้อนชื้นก็จะค่อย ๆ เติบโตขึ้น  ในฤดูร้อนซึ่งแสงแดดส่องสว่างผลิดอกได้งดงาม  กล้วยไม้ชนิดนี้มีรากยาวช่วยในการเกาะเกี่ยวกิ่งไม้หรือท่อนไม้ได้ดี  กล้วยไม้สกุลออนซิเดียมในกลุ่มนี้ เช่น แฮร์ริสโซเนียนัม (harrisonianum) พุลวิเนตัม (pulvinatum)  โรบัสทิสซิมัม (robustissimum)  เป็นต้น


4.  กลุ่มที่มีความต้องการไม่แน่นอน (VARIABLE REQUIREMENTS)

กล้วยไม้ที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่น  กล้วยไม้ในกลุ่ม เฮเทอแรนธา (Heterantha) แพลนนิเลเบรีย (Planilabria) และเอกซ์เคเวตา(Excavata) ซึ่งมิได้พบเห็นได้ทั่วไป  สำหรับกล้วยไม้เหล่านี้ยังคงต้องมีการสำรวจวิจัยแหล่งที่อยู่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป

อ่าน >> สกุลออนซิเดียม (Oncidium) ตอนที่ 1


No comments:

Post a Comment