Tuesday, May 19, 2009

สกุลม้าวิ่ง (Doritis)

ชื่อโดริทิส (Doritis) เป็นคำที่มาจากภาษากรีกว่า ดอรี (dory) หมายถึง หอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทพีแห่งความงามอะโฟรไดท์ (Aphrodite) ความหมายโดยนัยของชื่อนี้จึงอ้างถึงความงามของปาก(lip) ดอกที่มีลักษณะคล้ายหอก กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis) เป็นกล้วยไม้ที่ใกล้เคียงกับสกุลฟาเลนอปซิส (Phalaenopsis)
โดยในอดีตกล้วยไม้สกุลนี้เคยจัดอยู่ในสกุลฟาเลนอปซิส (Phalaenopsis)มาก่อน จนกระทั่งมีการจดบันทึกสกุลม้าวิ่ง(Doritis) นี้ในปี ค.ศ. 1833 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ จอห์น ลินลีย์ (John Lindley) กล้วยไม้สกุลนี้พบได้ตามพื้นดินหรือหินที่มีอินทรีย์วัตถุทับถมกันตามป่าโปร่งทั้งที่ราบและที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร
.


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก                       เป็นกล้วยไม้รากดิน (Terrestrial plant) หรือรากกึ่งดิน(Lithophytic plant)

ลำต้น                   ลำต้นขนาดเล็กสั้นมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง เป็นลำต้นแท้ (Monopodial)

ใบ                        ใบหนากว้าง สีเขียวหรือเขียวอมม่วง


ดอก                     กลีบดอกสีแดงอมม่วง การบานของดอกจะบานตามลำดับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก้านช่อดอกยาว 1 – 2 ฟุต 1 ช่อมีประมาณ 10 – 25 ดอก
.

ถิ่นกำเนิด


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า เวียตนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และหมู่เกาะสุมาตรา (Sumatra) ในอินโดนีเซีย
.


กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งบางชนิด

ดอริทิส พูลเคอไรมา (Doritis pulcherrima)


แหล่งที่พบ       อินเดีย พม่า อินโดจีน มาเลเซีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ลักษณะ           กลีบดอกสีขาวชมพู ดอกใหญ่ประมาณ 3 เซนติเมตร ช่อดอกยาว ใบหนาอบน้ำ ขนาด 5 – 12 เซนติเมตร


ออกดอก          เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน

ม้าวิ่งสายพันธุ์ย่อย ชื่อ ม้าวิ่งชุมพร ( Doritis pulcherrima var. chompornense) พบกระจายพันธุ์บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
ดอริทิส บายซันเนียนา (Doritis buyssoniana)

ชื่ออื่น             แดงอุบล หญ้าดอกดิน กล้วยหิน กล้วยไม้ม้า ดอกหิน

แหล่งที่พบ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ลักษณะ          กลีบดอกสีม่วงชมพู ก้านดอกสีเขียว ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร


ออกดอก        เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
.

การปลูกกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง


ปลูกลงในกระถางดินเผา โดยใช้อิฐหรือถ่านรองก้นกระถาง โรยด้วยปุ๋ยหมักผสมทราย  โดยต้องปลูกให้โคนรากโผล่พ้นเครื่องปลูกประมาณ 1 นิ้วขึ้นไป
.

แสงแดด

เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายชอบแสงสว่าง


น้ำ

ไม่ชอบที่ชื้นแฉะ ดังนั้นอาจให้น้ำในปริมาณน้อยได้


ปุ๋ย


โดยทั่วไปใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ มีอัตราส่วนเป็น 1-1-1 ซึ่งใช้ได้ในทุกระยะของการเจริญเติบโตและใช้ ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูง มีอัตราส่วน 3-1-1 เร่งการเจริญเติบโตของต้น  ส่วนปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัสสูง มีอัตราส่วน 1-3-1 เร่งการเจริญเติบโตของราก และเร่งออกดอก

No comments:

Post a Comment