Sunday, May 24, 2009

สกุลหวาย (Dendrobium) ตอนที่ 1

คำว่า เดนโดรเบียม (Dendrobium) ซึ่งเป็นชื่อของกล้วยไม้ในสกุลหวายมาจากคำว่า เดนดรอน (dendron) แปลว่าต้นไม้ และไบโอ (bios) ซึ่งหมายถึง ชีวิต กล้วยไม้สกุลหวายเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนที่มีจำนวนมากกว่า 1,200 ชนิด ซึ่งนับว่าเป็นสกุลกล้วยไม้ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นทั้งกล้วยไม้รากอากาศ(epiphytic) ที่เติบโตบนต้นไม้และต้นไม้กึ่งดิน(lithophytic) ที่เติบโตบนหินอีกทั้งยังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ภูเขาสูงหิมาลัย (Himalayan mountains) ไปจนถึงป่าฝนเขตร้อนชื้น รวมทั้งทะเลทรายที่แห้งแล้งของออสเตรเลีย เติบโตอย่างรวดเร็วในฤดูร้อน แต่แทบจะหยุดการเจริญเติบโตในฤดูหนาว จนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิจะมีรากใหม่ออกมาในประเทศไทยกล้วยไม้สกุลหวายเป็นที่นิยมในการปลูกเป็นไม้ตัดดอกเพื่อจัดจำหน่ายเนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย ต้นทุนในการปลูกไม่มากนักและจัดจำหน่ายได้ในราคาสูง กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นที่ต้องการของผู้สนใจกล้วยไม้มากจึงมีกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมเกิดขึ้นมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เดนโดรเบียม โนบิล (Dendrobium nobile) ซึ่งมีสีใกล้เคียงกับพันธุ์ดั้งเดิมจากหิมาลัย (Himalayas) นอกจากนี้ดอกคิมิลซันเกีย (Kimilsungia) หนึ่งในดอกไม้ประจำชาติของเกาหลีเหนือก็เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลเดนโดรเบียม ชื่อว่า เดนโดรเบียม คิมิลซัง (Dendrobium 'Kimil Sung)


 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ราก รากมักมีขนาดเล็ก เป็นกระจุกที่โคนต้น

ลำต้น มีทั้งแบบลำต้นกลมยาว รูปเหลี่ยม ผอมยาว เมื่อลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่และเป็นกอ

มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบซิมโพเดียล (Sympodial) คือ เป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วย

ใบ มีทั้งใบยาว ใบหนา ใบเรียวเล็ก ใบเรียงสลับกันหรือเรียงซ้อนทับกัน ใบเดี่ยว แบนแข็งหนา สีเขียว

เส้นใบขนานกันไปตามความยาวของใบ

ดอก ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สำคัญของกล้วยไม้สกุลนี้คือ ดอกมีกลุ่มเรณูรี 2 คู่ และกลุ่มเรณูเป็นแผ่นเยื่อบางเชื่อมอยู่

ออกดอกเป็นตามซอกใบ ดอกเรียงสลับ 6-8 คู่ ปลายคี่ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเดียวกับกลีบดอก แต่สีเข้มกว่าเล็กน้อย

กลีบดอก 5 กลีบ มักมี 3 สีภายใน 1 ดอก มีกลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปร่างไปเนื่องจากมีเกสรเพศผู้ และยอดเกสรเพศเมีย

ลดรูปมารวมอยู่ด้วยกัน มีลักษณะเป็นปาก (labellum)

ผล                   ผลเป็นฝักสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

ถิ่นกำเนิด

พบมากในเอเชียตอนใต้ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งฟิลิปปินส์ เกาะบอเนียว(Borneo) ออสเตรเลีย นิวกีเนีย(New Guinea) และนิวซีแลนด์


อ่านต่อ  >>  สกุลหวาย (Dendrobium) ตอนที่ 3

No comments:

Post a Comment