Tuesday, May 26, 2009

สกุลแคทลียา (Cattleya) ตอนที่ 3

การปลูกกล้วยไม้แคทลียา

นิยมปลูกในกระถางดินเผา โดยใช้ลวดแขวน เครื่องปลูกมักเป็น กาบมะพร้าว ถ่าน หรือ ออสมันดา (osmanda) โดยเน้นให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น การขยายพันธุ์ทำได้ทั้งการแยกหน่อ ผสมเกสร เพาะเมล็ด หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้

วิธีปลูก
1. ใส่กล้วยไม้ลงในกระถางใช้ลวดหรือแท่งไม้เป็นหลักยึด หาที่แขวนหรือที่ตั้งให้ด้านที่จะแตกหน่อหันไปทางทิศตะวันออก
2. ใส่เครื่องปลูก ให้เสมอขอบกระถาง รดน้ำให้โชก
3. วางกล้วยไม้ไว้ในที่อำพรางแสง
การเปลี่ยนกระถางควรเปลี่ยนเมื่อกล้วยไม้มีอายุประมาณ 2 – 3 ปี หรือมีลำลูกกล้วย(pseudobulbs) 1 – 2 หัวต่อปี
วัสดุ


วิธีปลูก


กาบมะพร้าว


ใช้กาบมะพร้าวสำเร็จรูปเป็นลูกตุ่มอัดลงในกระถาง ตามด้วยกล้วยไม้  การใช้กาบมะพร้าวนี้ทำให้กล้วยไม้โตเร็วแต่อายุการใช้งานสั้น

หากปลูกแล้วต้นยังทรงตัวได้ไม่ดีให้ใช้ลวดยึดกับไม้ปัก


ถ่าน


ทุบถ่านให้มีขนาดเล็ก รดน้ำให้ชุ่ม  อัดลงในกระถาง ตามด้วยกล้วยไม้


ออสมันดา


เป็นรากของเฟิร์น  อัดลงในกระถางให้ยาวประมาณ 1 ใน 3 ส่วน โดยไม่ต้องรองก้นกระถาง จากนั้นใส่กล้วยไม้ที่นำมาปลูก


แสงแดด
ทิศทางวางต้นกล้วยไม้ใกล้นั้นต้องป้องกันแสงให้ดี  ถ้าได้รับแสงแดดมากไปอาจทำให้ใบไหม้ได้
ควรมีการพรางแสง  โดยอาจปลูกในโรงเรือนที่ใช้ตาข่ายพรางแสง 50 – 60 %  แค ทลียาต้องการแสงแดดแต่ต้องเป็นแดดที่ไม่จัดนัก  เพื่อการเจริญเติบโตและออกดอกได้ดีและชอบแสงแดดในตอนเช้าเช่นเดียวกับกล้วย ไม้อีกหลายชนิด  เติบโตได้ดีในอุณหภูมิประมาณ 70 -80 องศาฟาเรนไฮน์  ในเวลากลางคืนอาจต่ำลงประมาณ 10 องศาเหลือประมาณ 60 – 64 องศาฟาเรนไฮน์  เวลากลางคืนที่อุณหภูมิต่ำลงช่วยให้ตาเริ่มผลิตดอกและเติบโตได้แข็งแรงขึ้น

น้ำ
แคทลียาชอบความชื้นประมาณ 45% - 60% รดน้ำให้ชุ่มในตอนเช้า  ก่อน 7.00 นาฬิกา  ในฤดูร้อนควรให้น้ำ 2 เวลาโดยเพิ่มเวลาเย็นในช่วงที่แสงแดดอ่อนลงแล้ว ควร รักษาความสะอาดของน้ำ  โดยอาจใช้น้ำฝนที่ใสสะอาด  การรดน้ำแคทลียาควรรดเมื่อกระถางหรือภาชนะที่ปลูกแห้งปานกลางบริเวณด้านล่าง ของกระถาง  ปกติจะรดทุกสัปดาห์(ภูมิอากาศแบบตะวันตก ในประเทศไทยอาจรดให้ถี่ขึ้นตามสภาพแวดล้อม)  ต้นไม้ขนาดเล็กในกระถางดินมักจะแห้งภายในเวลาประมาณ 2 วัน  ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขัง

ปุ๋ย
ให้ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  อัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ 20 ลิตร
แคทลียาขนาดเล็กใช้ปุ๋ยสูตร 21 – 21 – 21 ทุก 10 วัน  ส่วนในฤดูแล้งให้เพิ่มเป็นปุ๋ยสูตรที่มีไนโตรเจนสูงกว่าฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในฤดูร้อนควรให้ปุ๋ยเป็นสูตรผสมน้ำ 20-10-20
ในฤดูหนาวให้ปุ๋ยทุก 3  - 4 สัปดาห์  แคทลียาขนาดใหญ่  ใช้สูตร 16 – 21 – 27

การใช้ยารักษาโรค
ฉีดยาป้องกันเชื้อรา 20 วันต่อครั้ง  ยาฆ่าแมลง  30  วันต่อครั้ง  ควรให้ยาในตอนเช้าก่อนมีแดด

อ่านต่อ >> สกุลแคทลียา (Cattleya) ตอนที่ 1
อ่านต่อ >> สกุลแคทลียา (Cattleya) ตอนที่ 2

No comments:

Post a Comment