Thursday, May 14, 2009

กล้วยไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ตอนที่ 3

กล้วยไม้เฉพาะไทย ไม่พบที่อื่นใดในโลกกล้วยไม้ที่พบเฉพาะในประเทศไทย มีหลายชนิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีสีสันสวยงาม แต่ความสวยงามนี้นับวันก็จะค่อย ๆ ลบเลือนไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทำให้กล้วยไม้พันธุ์แท้ของไทยหายากขึ้นทุกวัน เช่น สิงโตอาจารย์เต็มตองผา (Bulbophyllum smitinandii) เอื้องปากนกแก้ว ( Dendrobrium cruentum) เอื้องพร้าวภูหลวง (Phaius tankervilliae) สิงโตสุขะกุล(Bulbophyllum sukhakulii Seidenf.)


สิงโตอาจารย์เต็มตองผา (Bulbophyllum smitinandii)

พบที่ยอดเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เต็ม สมิตินันท์ นักพฤกษศาสตร์ของไทย กลีบดอกเป็นสีเหลืองเข้มมีขีดสีม่วงอมแดง กลีบปากสีขาว ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

เอื้องปากนกแก้ว (Dendrobrium cruentum)

พบในภาคใต้ของไทย พื้นที่ระดับต่ำกว่า 1,000 เมตร ออกดอกขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ลำลูกกล้วยยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกบานนานประมาณ 1 เดือนและออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอม

เอื้องพร้าวภูหลวง (Phaius tankervilliae)

พบในป่าดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กลีบดอกสีน้ำตาลปนแดง ออกดอกเป็นช่อ ช่อละประมาณ 10 – 20 ดอก โคนกลีบเป็นหลอดยาวสีเดหลือง ปลายสีแดงเข้มปนม่วงขนาดดอกประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ดอกบานทนนาน ออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

สิงโตสุขะกุล (Bulbophyllum sukhakulii Seidenf.)

พบทางภาคตะวันตกของไทย กลีบดอกสีขาว ปากสีเหลือง กลิ่นหอม ดอกกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร บานประมาณพฤศจิกาคม - ธันวาคม

กล้วยไม้สิทธิบัตรฝีมือคนไทย

กล้วยไม้ที่ได้รับการคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์โดยคนไทยมีมากมาย และมีจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร(Patent Orchid) โดยกองคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant varieties protection division) เช่น


วันที่


รายชื่อผู้ได้รับสิทธิบัตร


สกุลกล้วยไม้


ชื่อกล้วยไม้


4 ก.ย. 46

8 ต.ค. 46
.

12 ม.ค. 47

27 ม.ค. 47

6 ก.พ. 47

17 พ.ย. 47


นางวาสนา อนุตธโต

นายมานะ คูเจริญชัยมานที
.

นายภาสิต กลั่นประเสริฐ

นายวัชระ ลิ้มสงวน

นายเอกพล จิตธราพงษ์

นายศิระ อุดมปรีชา


หวาย

หวาย

หวาย

หวาย

หวาย

หวาย

หวาย


แดงวาสนา

สุรีย์พีช

สุรินทร์ บลู บัตเตอร์ไฟล์

แดงพิมล

ขาววัชระ

พีเอ็ม นลินทิพย์

เอเวอร์กรีน เลดี้

No comments:

Post a Comment